joi, 27 decembrie 2012

cît ține un cozonac bine făcut

În cartea Sailing Alone Around the World (Joshua Slocum, Navigînd singur în jurul lumii, Editura Meridiane, București, 1983) scrie la un moment dat:

" La 20 aprilie, Spray   era din nou gata de ieșit la mare. Înainte de a mă urca la bord, am luat masa la castel, împreună cu guvernatorul și familia lui. Lady Sterndale trimisese de la Plantation House, încă de dimineață, devreme, un cozonac cu fructe, pentru călătorie. Era imens, mai ales foarte înalt, și am mîncat cu zgîrcenie din el, după credința mea, și totuși n-a ținut cît aș fi vrut. Ultima fărîmitură am savurat-o cu prima ceașcă de cafea la Antigua, Indiile de Vest, și, la urma urmei, era și acesta un record. Cozonacul pe care mi-l făcuse sora mea, pe mica insulă din golful Fundy, cu prilejul primei călătorii, ținuse cam tot atîta vreme, adică vreo patruzeci și doua de zile".

Trebuie să ținem seama că asta se întîmpla în largul mării, în 1898 (o mie opt sute nouăzeci și opt), iar cozonacurile acelea au trebuit să reziste atît fără frigider, fără conservanți în condițiile dificile ale mării (umezeală, aer sărat, etc).

P.S.: Le mulțumesc din suflet redactorilor de la Radio România Muzical și Radio România Cultural pentru muzica minunată ascultată cu prilejul Sărbătorilor de iarnă (și nu numai, aceste instituții fiind printre ultimele redute ce se opun muzicii comerciale și "heavy rotation"-ului și care au personal de valoare), muzică ce a însoțit excelenta carte a lui Joshua Slocum.

La Mulți Ani!

vineri, 29 iunie 2012

ghid de redactare pentru lucrarile de diploma sau masterat

    În ultimul timp s-a vorbit mult în presă despre lucrările de doctorat ale lui Victor Ponta, Ioan Mang și Corina Dumitrescu și despre regulile care trebuie respectate la întocmirea unei astfel de material în privința citării altor autori, despre plagiat, etc. Răsfoind pe internet am descoperit un valoros ghid de redactare a lucrărilor de diplomă și de masterat întocmit la UNIVERSITATEA ROMÂNĂ DE ŞTIINŢE ŞI ARTE „GHEORGHE CRISTEA” de către Prof. dr. THEODOR OLTEANU și Asist. CONSUELA ALBU. Nu știu dacă și o lucrare de doctorat trebuie să respecte 100%  regulile din acest ghid, dar toate sînt de bun simț, valoroase și foarte utile (inclusiv regulile pentru citarea altor autori sau utilizarea ghilimelelor pentru citate, cele mai invocate de presă în ultimele zile), astfel că le public și aici. Sper ca autorii de mai sus să nu se supere pentru aceasta.

În legăturaă cu citatele din alți autori, acest ghid precizează: Dacă citatul nu depăşeşte 3-4 rânduri, poate fi inclus în corpul textului cu ghilimele. Dacă citatul este mai mare de 4 rânduri, el va constitui un text separat, cu spaţiul dintre rânduri micşorat, plasat mai în interiorul paginii faţă de restul textului şi eventual cu corp de literă (font) mai mic. În acest caz, nu se folosesc ghilimelele.

În legătură cu sursele lucrării, ghidul precizează: Autorul lucrării de licenţă sau de masterat este obligat să citeze toate sursele bibliografice pe care le-a folosit, altfel va fi învinuit de plagiat. Sursele bibliografice incluse în lucrare trebuie să se regăsească în lista finală. De asemenea, autorii incluşi pe lista bibliografică trebuie să fie citaţi în textul lucrării sau în notele de subsol. Lista trebuie să fie organizată în ordinea strict alfabetică a numelor autorilor. Dacă lucrarea citată are mai mulţi autori, vor fi citaţi toţi. În schimb, la notele de subsol, dacă numărul autorilor este mai mare de trei, după menţionarea primului autor, ceilalţi se vor insera sub eticheta et al. (et alii) sau ş.a. (şi alţii/şi altele). Bibliografia de la sfârşitul lucrării va fi prezentată în ordine alfabetică şi redactată astfel:
1.Autorul (Nume, prenume)
2.Titlul lucrării (boldat sau cu litere italice)
3.Editura
4.Locul apariţiei lucrării
5.Anul apariţiei lucrării
Între elementele unei referinţe bibliografice, atât din lista finală, cât şi din notele de subsol, se folosesc virgule.

Referitor la notele de subsol se precizează:  În notele de subsol pot apărea precizări, comentarii (uneori polemice) şi cel mai frecvent surse bibliografice. Notele de subsol (footnotes) se realizează pe calculator prin succesiunea: Insert, Reference, Footnote, după ce s-a fixat cursorul în text în locul unde vreţi să apară nota de subsol. Din setarea calculatorului ele au font 10. În notele de subsol (atunci când se referă la o sursă bibliografică), în afara celor menţionate la bibliografie, se adaugă şi numărul paginii/paginilor, ca în exemplul:
Olteanu, Theodor, Istoria culturii europene, Editura ERA, Bucureşti, 2001, p. 275
Pentru simplificarea notelor de subsol, se folosesc, în practica redactării unei lucrări ştiinţifice, o serie de notări cu caracter internaţional, unele dintre ele abreviate (scrise cu caractere italice):
- Op.cit. (lat. opus citatum = opera citată) se foloseşte pentru a cita o singură lucrare a unui autor. Prima oară, trimiterea se face în întregime, iar a doua oară se foloseşte: Op.cit., [pagina/paginile];
- Idem (lat. acelaşi) se foloseşte în cazul în care autorul este acelaşi ca în nota precedentă, dar este citat cu altă lucrare. Idem substituie numele autorului: Idem, [numele lucrării], [pagina/paginile];
- Ibidem (lat. tot acolo, în acelaşi loc) apare atunci când există trimiteri succesive la acelaşi autor şi aceeaşi lucrare: Ibidem, [pagina/paginile]. Dacă între prima trimitere şi următoarea s-a intercalat o altă notă, menţiunea Ibidem nu mai este valabilă;
- Apud (lat. după, la) se întrebuinţează când se citează un autor citat de un altul (sursă de mâna a doua);
- Cf. (lat. confer = compară) se foloseşte pentru a indica o comparaţie între paragrafe diferite de izvoare, între puncte de vedere diferite sau asemănătoare.

Referitor la cuprinsul lucrării, ghidul precizează: Conţinutul este partea cea mai consistentă a corpului lucrării (circa 75-80%). Există mai multe tipuri de lucrări: lucrări de sinteză/de compilaţie (care trec în revistă rezultatele unei vaste cercetări ştiinţifice într-un anumit domeniu), lucrări aplicative (în care primează o aplicaţie practică) şi lucrări teoretice (în care primordială este o investigaţie de natură teoretică). Toate aceste tipuri presupun modalităţi diferite de abordare.
În funcţie de tipul de lucrare, ponderea secţiunilor poate fi diferită. Astfel, o lucrare aplicativă va insista mai mult asupra metodei decît asupra rezultatelor. Contează mai mult modul cum a fost concepută aplicaţia decît funcţionalitatea ei. Într-o lucrare de orientare teoretică, mai dezvoltată va trebui să fie secţiunea de rezultate, unde se scoate în evidenţă contribuţia originală a candidatului, decît secţiunea de metode, care poate fi o trecere în revistă a arsenalului teoretic ce constituie eşafodajul dezvoltării temei.
În partea teoretică a lucrării se vor prezenta principalele teorii privind cercetarea întreprinsă, precum şi contribuţia proprie a candidatului, care poate consta în noi interpretări, conexiuni sau – de ce nu? – în avansarea unei teorii originale. Această parte a tezei trebuie să demonstreze capacitatea candidatului de a selecta cele mai relevante surse bibliografice şi de a-şi formula propriul punct de vedere asupra subiectului studiat.
Dacă există o parte practică a lucrării, aceasta (inclusiv anexele) nu trebuie să depăşească 50% din numărul total al paginilor. Ea va fi o ilustrare a teoriei expuse anterior.
Este necesar ca lucrarea, în conţinutul ei, să aibă o organizare logică prin înlănţuirea capitolelor şi să demonstreze capacitatea absolventului de a aplica în mod creativ cunoştinţele teoretice dobândite, precum şi de a selecta sursele bibliografice relevante şi consacrate în domeniul cercetat. În niciun caz lucrarea nu va fi o înşiruire de citate din diverşi autori, oricât de valoroşi şi de relevaţi pentru tema propusă ar putea fi aceştia.

(În documentul pdf inclus mai jos pentru trecerea de la o pagină la alta utilizează rotița mouse-ului! Dacă scrisul apare prea mic accesează documentul în format pdf  la adresa indicată la sfîrșitul acestui articol).


Legătura spre fișierul pdf complet este AICI(click)

duminică, 1 ianuarie 2012

Publicitatea în mediul online din România

La mulți ani! În anul ce vine e timpul să-ți faci singur(ă) un cadou și să-ți iei înapoi aproape jumătate din traficul de internet pe care ți-l fură companiile și să-ți iei înapoi aproape jumătate din timpul pe care ți-l fură aceleași firme.

Poate că volumul traficului de date pe care-l faci pe internet nu prea te interesează, în schimb te interesează în mod sigur cum să faci ca toate paginile de internet să ți se încarce mai repede și să nu mai pierzi timp prețios! Iar dacă abonamentul pe care-l plătești ține seama de trafic atunci te interesează și volumul traficului de date: de ce să plătești la sfîrșit de lună 30 de euro cînd poți plăti doar 17 de exemplu ?

Am testat 15 saituri românești, luate la întîmplare din top 20 trafic.ro, în privința timpului de încărcare (în secunde), al volumului traficului de date (în KB) și al numărului cererilor HTTP efectuate la încărcarea saitului (evident, cu cît numărul de schimburi HTTP între browser și sait este mai mare, cu atît timpul și volumul traficului sînt mai mari ).

Am mai testat și două saituri de top - ale CNN și Wall Street Journal - în aceleași privințe, spre a face o comparație cu saiturile românești.

Testele au fost efectuate în 3 etape:
 - etapa 1. Nu s-a intervenit în nici un fel asupra browserului și a legăturii la internet.
 -etapa 2. S-a folosit extensia AddBlock (disponibilă gratuit pentru Opera, Internet Explorer, Firefox, Chrome).
 -etapa3. S-a folosit extensia AddBlock în combinație cu utilizarea unui server DNS instalat și configurat pe calculatorul propriu. Acest lucru implică setarea proprietăților adaptorului de rețea în Panoul de control astfel încît la rubrica server DNS să fie trecut 127.0.0.1  Într-un post mai vechi am descris modul de instalare al serverului BIND pe o mașină Windows.
În toate etapele au fost utilizate browserul Firefox și extensia YahooSlow. Captura de ecran de mai jos este sugestivă:
Datele principale sînt prezentate în tabelul de mai jos: pentru fiecare sait încercat sînt trecute timpul de încărcare în secunde, numărul cererilor HTTP și volumul traficului în KB. Rubricile pentru sait corespund etapei 1 acolo unde este doar numele saitului, etapei 2 acolo unde este [numele saitului+adblock] și etapei 3 acolo unde este [numele saitului+adblock+dnsblock].
sait timp
incarcare (s)
trafic (KB) numar cereri
HTTP
adevarul.ro 12,74 2573,30 292,00
adevarul.ro+adblock 12,35 1804,40 278,00
adevarul.ro+adblock+dnsblock 8,86 1360,50 241,00
antena1.ro 19,00 4310,50 373,00
antena1.ro+adblock 17,38 3550,90 349,00
antena1.ro+adblock+dnsblock 9,06 3018,10 292,00
antena3.ro 15,42 6193,90 259,00
antena3.ro+adblock 9,37 4843,40 227,00
antena3.ro+adblock+dnsblock 7,28 4213,10 200,00
cancan.ro 16,27 8471,90 410,00
cancan.ro+adblock 21,27 7619,20 341,00
cancan.ro+adblock+dnsblock 9,99 7088,20 330,00
cinemagia.ro 9,82 2177,10 155,00
cinemagia.ro+adblock 7,82 1399,10 148,00
cinemagia.ro+adblock+dnsblock 5,21 1108,20 132,00
ele.ro 10,81 4004,40 301,00
ele.ro+adblock 9,85 3852,30 278,00
ele.ro+adblock+dnsblock 8,48 3717,30 268,00
eva.ro 9,51 3636,40 329,00
eva.ro+adblock 9,44 3616,30 317,00
eva.ro+adblock+dnsblock 6,11 3513,30 311,00
gandul.info 24,76 3612,10 266,00
gandul.info+adblock 15,00 3446,20 232,00
gandul.info+adblock+dnsblock 7,74 418,40 198,00
gsp.ro 24,00 6636,40 424,00
gsp.ro+adblock 13,77 4332,80 334,00
gsp.ro+adblock+dnsblock 14,84 3779,90 340,00
hotnews.ro 9,82 2941,60 218,00
hotnews.ro+adblock 10,20 2668,30 201,00
hotnews.ro+adblock+dnsblock 6,88 1917,60 165,00
libertatea.ro 11,29 4994,40 364,00
libertatea.ro+adblock 10,74 4449,20 300,00
libertatea.ro+adblock+dnsblock 5,73 3845,40 279,00
okazii.ro 5,28 676,00 96,00
okazii.ro+adblock 4,77 586,90 92,00
okazii.ro+adblock+dnsblock 4,19 550,70 90,00
protv.ro 14,27 5089,40 253,00
protv.ro+adblock 14,15 4835,30 234,00
protv.ro+adblock+dnsblock 5,26 2207,00 135,00
sport.ro 12,76 6025,90 328,00
sport.ro+adblock 13,22 5471,50 309,00
sport.ro+adblock+dnsblock 7,14 2612,80 180,00
trilulilu.ro 11,99 1723,50 174,00
trilulilu.ro+adblock 9,16 1480,40 149,00
trilulilu.ro+adblock+dnsblock 6,18 948,90 113,00
cnn.com 4,10 731,00 99,00
cnn.com+adblock 2,84 604,20 87,00
cnn.com+adblock+dnsblock 2,38 591,40 85,00
wallstreet
journal
5,29 1377,80 139,00
wallstreet
journal+adblock
6,60 1360,00 136,00
wallstreet
journal+adblock+dnsblock
5,00 1271,30 123,00


Reducerile pe care le obții în privința traficului, timpului de încărcare și numărului cererilor HTTP - în procente -  sînt prezentate în tabelul de mai jos.
Practic, tabelul îți prezintă, de exemplu, cu cît la sută se încarcă mai repede o pagină web în cazul folosirii extensiei AddBlock sau a combinației dintre AddBlock și un server DNS local (sau cu cît se reduce timpul de așteptare pînă la încărcarea completă sau cu ce procent crește "viteza internetului" ) sau cu cît la sută este mai mic traficul de date în aceleași condiții .reducere
sait cereri HTTP (%) trafic (%) timp incarcare
(%)
adevarul.ro 0,00 0,00 0,00
adevarul.ro+adblock 4,79 29,88 3,06
adevarul.ro+adblock+dnsblock 17,47 47,13 30,48
antena1.ro 0,00 0,00 0,00
antena1.ro+adblock 6,43 17,62 8,55
antena1.ro+adblock+dnsblock 21,72 29,98 52,34
antena3.ro 0,00 0,00 0,00
antena3.ro+adblock 12,36 21,80 39,25
antena3.ro+adblock+dnsblock 22,78 31,98 52,76
cancan.ro 0,00 0,00 0,00
cancan.ro+adblock 16,83 10,07 -30,71
cancan.ro+adblock+dnsblock 19,51 16,33 38,59
cinemagia.ro 0,00 0,00 0,00
cinemagia.ro+adblock 4,52 35,74 20,33
cinemagia.ro+adblock+dnsblock 14,84 49,10 46,94
ele.ro 0,00 0,00 0,00
ele.ro+adblock 7,64 3,80 8,88
ele.ro+adblock+dnsblock 10,96 7,17 21,54
eva.ro 0,00 0,00 0,00
eva.ro+adblock 3,65 0,55 0,73
eva.ro+adblock+dnsblock 5,47 3,39 35,75
gandul.info 0,00 0,00 0,00
gandul.info+adblock 12,78 4,59 39,41
gandul.info+adblock+dnsblock 25,56 88,42 68,75
gsp.ro 0,00 0,00 0,00
gsp.ro+adblock 21,23 34,71 42,65
gsp.ro+adblock+dnsblock 19,81 43,04 38,17
hotnews.ro 0,00 0,00 0,00
hotnews.ro+adblock 7,80 9,29 -3,86
hotnews.ro+adblock+dnsblock 24,31 34,81 29,98
libertatea.ro 0,00 0,00 0,00
libertatea.ro+adblock 17,58 10,92 4,88
libertatea.ro+adblock+dnsblock 23,35 23,01 49,22
okazii.ro 0,00 0,00 0,00
okazii.ro+adblock 4,17 13,18 9,73
okazii.ro+adblock+dnsblock 6,25 18,54 20,66
protv.ro 0,00 0,00 0,00
protv.ro+adblock 7,51 4,99 0,82
protv.ro+adblock+dnsblock 46,64 56,64 63,12
sport.ro 0,00 0,00 0,00
sport.ro+adblock 5,79 9,20 -3,61
sport.ro+adblock+dnsblock 45,12 56,64 44,02
trilulilu.ro 0,00 0,00 0,00
trilulilu.ro+adblock 14,37 14,11 23,60
trilulilu.ro+adblock+dnsblock 35,06 44,94 48,41
cnn.com 0,00 0,00 0,00
cnn.com+adblock 12,12 17,35 30,64
cnn.com+adblock+dnsblock 14,14 19,10 42,03
wallstreet
journal
0,00 0,00 0,00
wallstreet
journal+adblock
2,16 1,29 -24,90
wallstreet
journal+adblock+dnsblock
11,51 7,73 5,39


Pentru saiturile românești din top 15 trafic.ro, graficele timpului mediu de încărcare ( pe scurt și simplu - graficul "vitezei de internet" ) , traficului mediu efectuat și numărul mediu al cererilor HTTP sînt prezentate mai jos:

traficul mediu pe saiturile din top 15 trafic.ro in cazul folosirii extensiei addblock si/sau a unui server dns local
(trafic, cu cît este mai mare, cu atît e mai rău)
timpul mediu de incarcare pe saiturile din top 15 trafic.ro in cazul folosirii extensiei addblock si/sau a unui server dns local
(timp, cu cît este mai mare, cu atît mai rău)
numarul mediu de cereri http pe saiturile din top 15 trafic.ro in cazul folosirii extensiei addblock si/sau a unui server dns local
(cereri http, cu cît sînt mai multe, cu atît este mai rău)Se spune că datele prezentate în imagini fac cît o mie de tabele, iar cele 3 imagini de mai sus demonstrează clar cît ești furat de firmele românești de pe internet. Cauza este încărcarea excesivă a paginilor cu reclame, introducere de lucruri neesențiale sau redundante, coduri javascript de urmărire - toate în dorința de a obține profituri cît mai mari sau de a obține date demografice care se pot valorifica ( tot pe bani, bineînțeles; de exemplu o bază de date de circa un milion de utilizatori costă între 10000 și 100000 euro, în funcție de complexitatea și exactitatea ei). O altă cauză este totala lipsă de respect pentru utilizatori. Și încă o cauză este amatorismul celor care au făcut codul web care stă în spatele acestor saituri ( programatori de doi bani, bă neică! ).

Așadar, în special cei cu dispozitive mobile care suportă javascript sau flash ( tablete, smartphone )  conectate la internet prin rețelele mobile plătesc jumătate din factura la net pentru nimic ( cred că majoritatea planurilor tarifare în cazul lor se bazează pe traficul efectuat )!

Spre deosebire, urmărește datele pentru saiturile CNN și WallStreet Journal, 2 saituri din afară. Timpul de încărcare fără nici o extensie sau blocare este de circa 4 secunde - o diferență astronomică față de saiturile românești - iar traficul de date este foarte mic - mai mic chiar și decît traficul saiturilor românești cu toate reclamele blocate. Folosirea extensiei AddBlock sau/si a serverului local DNS în cazul celor două saituri de mai sus duce la timpi foarte mici de încărcare- timpi pe care saiturile românești nu-i vor atinge niciodată- iar traficul de date rămâne aproximativ constant, ceea ce denotă că saiturile de vîrf străine au un conținut la obiect spre deosebire de varza prezentă pe saiturile românești - românești cu numele, majoritatea au meniuri în englezo-română  și nici nu știu ce-s alea diacritice.