Saturday, October 3, 2009

athos

La 11 decembrie 1863, 27% din suprafața Țării Românești și a Moldovei aparțineau mănăstirilor aghiorite și celor din Ierusalim !

La 27 aprilie 2007 Parlamentul României adopta următoarea lege:

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR                                   SENATUL

L E G E

privind sprijinul financiar acordat de către statul român Schitului românesc „Prodromu”, de la Muntele Athos, Grecia

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. – Prin prezenta lege se instituie cadrul juridic pentru sprijinul financiar acordat de către statul român Schitului românesc „Prodromu”, de la Muntele Athos, Grecia.
Art. 2. – Anual se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii şi Cultelor, o sumă în lei, echivalentă cu 250.000 euro pentru Schitul românesc „Prodromu”, de la Muntele Athos, Grecia.
Art. 3. – Suma alocată potrivit art. 2 se prevede distinct în bugetul Ministerului Culturii şi Cultelor şi se acordă ca sprijin financiar Schitului românesc „Prodromu”, de la Muntele Athos, Grecia, cu respectarea dispoziţiilor corespunzătoare din legislaţia care reglementează sprijinul financiar pentru unităţile de cult aparţinând
cultelor religioase.
Art. 4. – Sumele alocate de la bugetul de stat sunt destinate acoperirii cheltuielilor de restaurare, reparare şi întreţinere a clădirilor din incintă şi a celor 4 biserici, realizării de materiale cu caracter de promovare, precum şi pentru susţinerea activităţilor monahilor acestui schit.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României,cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR      PREŞEDINTELE  SENATULUI
Bogdan Olteanu                                                                       Nicolae Văcăroiu
Bucureşti, 27 aprilie 2007
Nr. 114

 O istorie departe de a fi completă a ajutoarelor,daniilor,etc, Țărilor Românești către mănăstirile de pe Muntele Athos o găsiți la următoarea adresă : adresa document. Lucrarea din care face parte documentul respectiv se găsește AICI.

No comments:

Post a Comment