Monday, December 15, 2008

consum

 Ghid de marketing, punctul unu: "Universul a fost creat pentru a fi consumat nu înţeles!"

 Cam aşa mi-aş începe propriul ghid destinat celor care se ocupă cu îndobitocirea şi alienarea semenilor, dacă aş fi vreun guru al marketingului sau vreun "trainer" în acest domeniu (instructor, care va să zică!:)) cu cravata strînsă la gît şi capul plin de grafice "pie"! :)

 Punct aplicat, de altfel, în fiecare secundă de către marii maeştrii ai decuplării de la realitate! Şi tocmai ei sînt aceia care pretind că te "ancorează" în adevărata realitate!

 Refuz să înţeleg sau să mă integrez în realitatea de coşmar a corporatistului, a organizaţiilor care te reduc la o cifră!
 

No comments:

Post a Comment