Sunday, December 7, 2008

video mp4 aac linux

 Iată comanda linux pentru transformarea unui fişier video de pe un dvd într-un fişier video mp4(video->mpeg4 ,audio->aac,SBR Extension).Dintr-un fişier vob de 1 GB va rezulta un fişier mp4 de aproximativ 300MB cu o calitate excelentă!

 Necesar:pachetul ffmpeg,librăria faad pentru codare,gpac pentru unirea fişierelor.

 Comanda:

  ffmpeg -i fisier.VOB -acodec aac -ab 128kb -vcodec mpeg4 -b 1200kb -ar 22050 -mbd rd -flags +4mv+aic -trellis 2 -aic 2 -cmp 2 -subcmp 2 -g 300 -pass 1/2 -r 30000/1001 -title X -f mp4 fisier.mp4

 

 După ce dai comanda ia o pauză de cafea!Cu atît mai lungă cu cît ai un procesor mai slab! :)  :)  NU uita să înlocuieşti "fisier.VOB" şi "fişier.mp4" cu denumirile reale şi calea fişierelor tale! În caz de eroare urmăreşte logul şi instalează ce-ţi lipseşte!

 Dacă transformi prin metoda de mai sus mai multe fişiere video .vob de pe DVD şi vrei să le uneşti într-unul singur, la sfîrşit vei da comanda:

MP4Box -cat fisier1.mp4 -cat fisier2.mp4 fisier-final.mp4


Unde "fisier1","fisier2",etc. sînt fişsierele pe care vrei să le concatenezi în "fisier-final"! 

No comments:

Post a Comment